obr
obr
obr

Kontakty

 

V prípade akýchkoľvek otázok a ďalších informácií, prosím kontaktujte organizátora:

logo

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

Mierová 83, 821 05 Bratislava
Štefan Bernát
Tel.: +421-2-43423901
Fax: +421-2-43423900
Mobil: +421-905918594
E-mail: kvapkanadeje@kvapkanadeje.sk
Web: www.kvapkanadeje.sk

 

Ak máte otázky týkajúce sa zberu druhotných surovín, kontaktujte partnera projektu:

logo

ZBERNÉ SUROVINY A.S.

Kragujevská 3, 010 01 Žilina
Ing. Ján Kmecík riaditeľ nákupu druhotných surovín
Tel.: +421 41 5640508
Fax: +421 41 5658211
Mobil:+421917103877
E-mail: jkmecik@zsza.sk
Web: www.zsza.sk

Nadácia Kvapka nádeje | Design a produkcia A.I.S., s.r.o